Blog 

Stáhněte si a vytiskněte záznamový list pro cyklický trénink. Můžete jej využít pro sebe nebo své klientky. Systém je velmi jednoduchý, aby žádnou ženu nebrzdil v pečlivém zaznamování:

Menstruační cyklus ženě dává možnost rozvrhnout své síly a velmi efektivně s nimi nakládat. Jelikož však moderní doba menstruaci vytlačila z povědomí žen, může pro nás být obtížné najít opět výhody menstruačního cyklu.

Restorativní, fasciální a jin jóga často v představách klientů (i lektorů) splývají v jakoukoliv jógu, kde se spíše odpočívá. Není tomu tak, každý z těchto stylů má svá specifika, svůj záměr a své postupy. Pokud jde o restorativní a jin jógovou praxi, má dokonce téměř opačný cíl. Pojďme se proto na základní rozdíly podívat:

Specifickou skupinou může být hokejový tým stejně jako skupinka seniorů. Mluvíme o skupině, která vykazuje shodné znaky a je tedy třeba lekci upravit jejich specifickým potřebám.

Core a hluboký stabilizační systém bývají často zaměňovanými pojmy. Pojďme se na ně podívat blíže.

Menstruace je nekončeným zdrojem mýtu a pověr. Jelikož se v naší společnosti o menstruaci téměř nemluví a je to jen období ženy, kdy potřebuje úžasné pomůcky pohlcující modrou tekutinu z reklam, těžko hledat pravdu.

Vývojová kineziologie je aktuálně velmi trendy a vypadá jako něco, co se na chvíli objevilo a zase to za pár let odezní. Možná ano, ale to, co nám vývojovka přináší, je v józe již ukryto a nová metoda jen upozorňuje na to, co jsme zapomněli. Na něco, co jsme uměli již jako děti.

Stát po zavedení krizových opatření postupně začíná zavádět nebo plánovat také kompenzace pro podnikatele za znemožněné či ztížené podnikání. V následujících odstavcích bude uveden přehled schválených i plánovaných podpůrných opatření se základními podmínkami pro jejich získání, a to se zaměřením pouze na drobné podnikatele[1] a živnostníky.

Stav nouze je v České republice takovou novinkou, že i pro právníky je náročné se v situaci zorientovat. Proto přinášíme ještě druhý pohled na náhradu škody. Tentokrát z pera advokátní kanceláře Bruncko.

Mnohá studia se aktuálně potýkají s existenční otázkou a mnozí trenéři jsou postaveni před nejistou budoucnost. Proto jsme požádali Mgr. Elišku Wellech, aby nám dala odpovědi na otázky, které nás všechny v aktuální situaci trápí.

Trénink v cyklech pracuje s ženskou cykličností. Jinými slovy, pracuje s tím, jak menstruační cyklus ovlivňuje naše sportovní nasazení, preference, motivace. Zda v jednotlivých fázích menstruačního cyklu volíme skupinové či individuální sporty, zda dáme přednost příjemnému protažení nebo se chceme úplně "zničit".

Bolesti zad jsou obvyklým tématem k hovoru lidí středního věku, ale čím dál častěji i u lidí mladých či dokonce u dětí. Není tedy divu, že v nabídce fitcenter i rehabilitačních středisek najdeme celou plejádu různých cvičení, která by nám mohla od bolestí pomoci. Společně se podíváme na nejběžnější nabídku, a co se pod ní skrývá:

Často se mluví o tom, že jóga je cvičení proti stresu. Ne, že by nebyly jiné pohybové aktivity, které to zvládnou. Pro mnoho lidí je procházka se psem stejně prospěšná. Přesto je jóga specifická.