Bojovník

KDY: připravujeme pro podzim 2022 - 9:00 - 18:00

KDE: LeVITAs, Brno

CENA:

1400,- Kč / 57 EUR/ samostatný seminář

6000,- Kč /240 EUR/ celý cyklus Jógové praxe (přihlášky ZDE)

5000,- Kč /200 EUR/ celý cyklus Jógové praxe pro absolventy rekv. kurzu Do-Formy nebo v rámci rekvalifikace (viz ZDE)

Hrdý, odhodlaný, pevný a mírumilovný - Bojovník I., II. i III. Variace od klečícího bojovníka k rovnovážnému. 

Celodenní seminář nákročných jógových pozic. Je určen pro praktické prožití rozdílů jednotlivých bojovníků, zaměření na stabilitu a práci s těžištěm. 

Obsahuje čistou praxi nikoliv pro teoretický rozbor jednotlivých pozic. 

Seminář je určen všem zájemcům bez rozdílu, obzvláště vhodný je pro zájemce o účast v rekvalifikačním kurzu nebo pro instruktory jógy, kterým doposud chybí dostatečná vlastní praxe.

Seminář vede Petra Kotková, garantka kurzu Instruktor jógy s akreditací MŠMT, majitelka jógového studia MÁJóga

Přihláška na seminář Bojovník

Závazně se přihlašuji na uvedený seminář. Jsem si vědom/a toho, že se touto přihláškou zavazuji uhradit cenu kurzu a v případě mé neúčasti na kurzu mi nebude cena kurzu vrácena. Seznámil/a jsem se a plně souhlasím s obchodními podmínkami.