CVIČENÍ S DĚTMI V ŠÁTKU PODLE ANNY KOHUTOVÉ®

Cvičení v šátku nebo nosítku je novým trendem ve fitness, který reflektuje požadavky moderních matek dále cvičit a pracovat na sobě. A to v bezprostřední blízkosti dětí, které nemusejí být při cvičení v šátku odkládány. Cvičení v šátku tak pracuje nejen na fyzické kondici maminek, ale i na jejich vztahu k dětem. Takové propojení je náročným úkolem, který Anna Kohutová, porodní asistentka, laktační poradkyně a lektorka předporodní průpravy, uchopila v České republice ojedinělým způsobem. Její odbornost umožňuje poskytovat klientkám profesionální vedení tak, aby je ze cvičení nebolela záda, aby pracovaly se zaměřením na oblast pánevního dna, nápravu břišní diastázy (rozestupu) a zároveň, aby si matka i dítě užívaly výhod kontaktního rodičovství. Cvičení v šátku se stává velmi populárním, ale ne vždy je vedeno správně s ohledem na zdraví dospělých i dětí. 

REKVALIFIKAČNÍ KURZ ŠÁTKOVÁNÍ

Chcete-li lekce cvičení v šátku/nosítku vést na vysoké úrovni zúčastněte se půlročního kurzu akreditovaného MŠMT. Na základě tohoto kurzu je možné žádat o vydání živnostenského oprávnění i řádně vykonávat činnost v pracovněprávním poměru. Kurz je vhodný i pro lektory, kteří doposud lektorskou činnost nevykonávají. Účastník obdrží certifikát Instruktora kondičního posilování (pro ŽÚ) a současně certifikát lektora Cvičení v šátku podle Anny Kohutové®. 

KDY: únor - červen 2020

Podrobný program kurzu pro vás připravujeme

KDE: LeVITAs, Minoritská 10, Brno

ZA KOLIK: 16 000,- Kč (po domluvě je možné hradit ve splátkách, možno zažádat o uhrazení Úřadem práce)

Obsah školení ŠÁTKOVÁNÍ - CVIČENÍ S DĚTMI V ŠÁTKU:

Teorie pro instruktora kondičního posilování:

- Anatomie, Fyziologie

- Tramatologie a první pomoc

- Pedagogika, Psychologie

- Sportovní trénink

- Hygiena sportu a výživa

- Právo a sport

- Metodika a organizace sportovního tréninku

Praxe pro instruktora kondičního posilování:

- Posilování s vlatní vahou těla a se zátěží

- Posilování s odporovými gumami, balančními pomůckami

- Sportovní diagnostika

- Strečink a cílené zvyšování flexibility

- Dělený trénink s využitím strojů

- Zásady funkčního tréninku

- Zásady kruhového tréninku, metody HIIT, tabata aj.

- Fyziotrénink: Cviky na HSSS, pánevní dno, vývojová kineziologie v praxi, spinální cviky aj. D-Yogi® Fly Level 1:

- Nácvik základních pozic z pohledu klienta-začátečníka

- Rozbor jednotlivých cviků s ohledem na nejčastější chyby klientů

- Rozbor jednotlivých cviků s ohledem na anatomicky správné provedení, minimalizací zatížení kloubů a páteře a posílení vazů

- Rozbor jednotlivých cviků s ohledem na aktuální bezpečnost, správné zajištění bezpečného prostoru a dopomoci

Praxe pro lektora Cvičení s dětmi v šátku podle Anny Kohutové®:

- Diagnostika a řešení diastázy břišních svalů

- Diagnostika a řešení potíží v oblasti svalů pánevního dna

- Stavba lekce Cvičení s dětmi v šátku - tanec

- Stavba lekce Cvičení s dětmi v šátku - fitness

- Vázání šátků, nastavování ergnonomického nosítka

- Základy kontaktního rodičovství

Profil absolventa ŠÁTKOVÁNÍ - CVIČENÍ S DĚTMI V ŠÁTKU

Absolventi školení jsou oprávněni k vedení lekcí poporodního cvičení, cvičení pánevního dna a hlubokého svalového stabilizačního systému, vázání dětí do šátků, diagnostiky a následné nápravy diastázy břišních svalů. Absolventi jsou taktéž oprávnění k vedení jakýchkoliv lekcí obsahujících kondiční posilování zaměřených na zlepšení zdravotní kondice a tvarování těla.

Absolvováním školení CVIČENÍ získáte:

- Certifikát opravňující k samostatnému vedení lekcí Cvičení s dětmi v šátku podle Anny Kohutové® s neomezenou platností

- Certifikát Instruktora kondičního posilování opravňující k výkonu činnosti (na DPP, DPČ nebo hlavní pracovní poměr) nebo získání živnostenského oprávnění

- Možnost využívání ochranné známky Cvičení s dětmi v šátku či nosítku dle Anny Kohutové ®

- Školicí materiál, skripta s popisy jednotlivých cviků a choreografií tance

- Praktickou znalost úvazů dětí do šátku

- Znalost diagnostiky břišní diastázy s následným opatřením dle metodiky porodní asistentky Anny Kohutové

- Znalost aktivace pánevního dna a hlubokého stabilizačního systému

- Marketingový balíček

- Propagace lektora na oficiální mapě lektorek Cvičení s dětmi v šátku či nosítku dle Anny Kohutové ®

- Možnost zapojení do pracovní interní skupiny na sociální síti Facebook

Školení je rekvalifikačním kurzem a na jeho základě je možné žádat o vystavení živnostenského oprávnění - Intruktor kondičního posilování.

Podmínky účasti na školení ŠÁTKOVÁNÍ - CVIČENÍ S DĚTMI V ŠÁTKU

Školení je určeno pro účastníky starší 18 let s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou. Předpokládá se alespoň minimální zkušenost účastníka se cvičením s dětmi v šátku a odpovídající zdravotní a fyzický stav účastníka. V případě Vašich pochybností o fyzických předpokladech doporučujeme osobní konzultaci. Závěrem školení je nutné složit teoretickou i praktickou zkoušku. 

Účast dětí na školení ŠÁTKOVÁNÍ - CVIČENÍ S DĚTMI V ŠÁTKU:

Školení je určeno budoucím lektorům a obsahuje velké množství teoretických i praktických informací. Kvalita školení je pro nás prvořadá a je pro nás důležité, aby budoucí lektoři zvládli maximum informací vstřebat, pochopit a později v praxi využít. Současně je kurz velmi náročný, časově i obsahově. Není proto možné celý kurz absolvovat za účasti vlastních dětí. Děti je možné mít s sebou na praxi specifické části (cvičení s dětmi v šátku), ale i zde doporučujeme zajistit pohotovostní hlídání, jelikož ne vždy chtějí děti spolupracovat podle programu školení. Na ostatní části (obecná teorie a praxe) je třeba zajistit dětem hlídání, které může probíhat ve vedlejší místnost vybavené hračkami. Dětem nebude omezováno navštěvování účastnic za účelem kojení nebo uspokojení citových potřeb, ale vždy tak, aby současně nedocházelo k omezování ostatních účastníků školení.

Závěrečná zkouška ŠÁTKOVÁNÍ - CVIČENÍ S DĚTMI V ŠÁTKU:

- písemná část: Obsahuje obecné otázky k cvičení s dětmi v šátku, fyziologii a anatomii se zaměřením na zdravotní aspekty cvičení.

- praktická část: Účastník bude vyzván k předvedení některého z povinných cviků, správnému vysvětlení a pedagogické ukázce na klientovi-začátečníkovi. Zejména bude povinen demonstrovat výuku tak, aby opravil klientovy chyby a zajistil jeho bezpečnost. Současně účastník musí absolvovat zkoušku z obecné části, tedy písemný test z teorie a praktickou zkoušku z první pomoci, vedení skupinové a lekce a individuálního tréninku.

V případě dotazů ohledně školení kontaktujte garantku akreditovaného kurzu Mgr. Veroniku Kozlovou na do-formy@do-dormy.cz nebo tel. čísle +420 737 399 816.  

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KURZ 

Před přihlášením se prosím seznamte s obchodními podmínkami, zejména s postupem v případě zrušení účasti na kurzu. Děkujeme. 

Cvičení s dětmi v šátku podle Anny Kohutové®
Cvičení s dětmi v šátku podle Anny Kohutové®