Fyziojóga a restorativní jóga

Fyziojóga - pozice psa tváří dolů
Fyziojóga - pozice psa tváří dolů

KDY: 18. března 2023 - 9:00 - 18:00

KDE: LeVITAs, Brno

CENA:

1500,- Kč / 62 EUR/ samostatný seminář

7000,- Kč /290 EUR/ celý cyklus Jógové praxe (přihlášky ZDE)

6000,- Kč /250 EUR/ celý cyklus Jógové praxe pro absolventy rekv. kurzu Do-Formy

5000,- Kč v rámci rekvalifikace (viz ZDE)


TIP: Přečtěte si článek o vlivu vývojové kineziologie na jógovou praxi

Vývojová kineziologie a jóga
Vývojová kineziologie a jóga

Celodenní seminář na téma zdravotní jógy. Obsahuje praxi v rozsahu fyziojógy, jógy pro zdravá záda, jógy s prvky vývojové kineziologie, jemné jógy a restorativní jógy. 

Seminář neobsahuje teoretický rozbor, jde čistě o praktický seminář pro prožití těchto typů jógové praxe. 

Seminář je určen všem zájemcům bez rozdílu, obzvláště vhodný je pro zájemce o účast v rekvalifikačním kurzu nebo pro instruktory jógy, kterým doposud chybí dostatečná vlastní praxe v oblasti zdravotní jógy. 

Seminář vede Mgr. Veronika Kozlová, intruktorka jógy, DNS prof. Koláře, Spirální stabilizace MUDr. Smíška a dalších zdravotních metod cvičení. Majitelka studia LeVITAs.

Přihláška na seminář restorativní a fyzio jógy

Závazně se přihlašuji na uvedený seminář. Jsem si vědom/a toho, že se touto přihláškou zavazuji uhradit cenu kurzu a v případě mé neúčasti na kurzu mi nebude cena kurzu vrácena. Seznámil/a jsem se a plně souhlasím s obchodními podmínkami.