AERIAL YOGA

REKVALIFIKAČNÍ KURZ ZÁVĚSNÉ JÓGY

Pětiměsíční kurz je tvořen 150 hodinami odborné teorie, obecné praxe a specifické praxe pro závěsnou jógu. Úspěšný účastník získá oprávnění vést lekce jógy ve vzduchu a současně certifikát instruktora jógy, na základě kterého může žádat o vydání živnostenského oprávnění. 

Pro účastníky bez maturitního vzdělání je možné doplnit základní kurz do povinného 200 hodinového kurzu za příplatek.

Odborná praxe je zajišťována ve spolupráci s Jógou ve vzduchu®.

VÍKENDOVÝ KURZ

KDY: PODZIM 2023 

Přesné termíny budou vypsány v květnu 2023. Pokud si přejete být informováni, vyplňte nezávaznou poptávku: 


1. víkend  - Anatomie (blok probíhá online, další bloky jsou již formou živé výuky)

2. víkend - Fyziotrénink

3. víkend - Základy jógy ve vzduchu

4. víkend - Fyziologie, první pomoc, ekonomie; kondiční posilování - praxe

5. víkend - Pokročilá jóga ve vzduchu - praxe

6. víkend - Jóga ve vzduchu - praxe

7. víkend - Právo, etika, teorie, pedagogika, psychologie; jóga ve vzduchu - praxe

8. víkend - Jóga ve vzduchu - praxe

Program probíhá od 9:00 do 18:00. Přespání ze soboty na neděli je ve studiu možné za poplatek. 


KDE: LeVITAs  Brno

ZA KOLIK: 18 000,- Kč / 720 EUR (po domluvě je možné hradit ve splátkách) za základní 150 hodinový kurz

Příplatek za 200 hodinovou variantu kurzu: 6000,- Kč


SLEVY PRO ABSOLVENTY KURZŮ DO-FORMY:


Je možné zažádat o proplacení kurzu Úřadem práce - v případě zájmu Vám pro ÚP rádi vystavíme příslušná potvrzení.

Obsah školení:  

Teorie:

- Anatomie, Fyziologie

- Traumatologie a první pomoc

- Pedagogika, Psychologie

- Sportovní trénink

- Hygiena sportu a výživa

- Právo a sport

- Metodika a organizace sportovního tréninku 

Praxe:

- Posilování s vlastní vahou těla a se zátěží

- Posilování s odporovými gumami, balančními pomůckami

- Sportovní diagnostika

- Strečink a cílené zvyšování flexibility

- Zásady funkčního tréninku

- Fyziotrénink: Cviky na HSSS, pánevní dno, vývojová kineziologie v praxi, spinální cviky aj.

Jóga ve vzduchu I. ® :

- Nácvik základních pozic z pohledu klienta-začátečníka

- Rozbor jednotlivých cviků s ohledem na nejčastější chyby klientů 

- Rozbor jednotlivých cviků s ohledem na aktuální bezpečnost, správné zajištění bezpečného prostoru a dopomoci

Jóga ve vzduchu I.®:

- Rozbor jednotlivých cviků s ohledem na anatomicky správné provedení, minimalizací zatížení kloubů a páteře, a posílení vazů

- Indikace a kontraindikace jednotlivých pozic pro klienty s obvyklými tělesnými dispozicemi - HZS, DZS, skolióza páteře, obtíže související s operací kolen, ramen, páteře aj. 

Nádstavba 50 hodin pro účastníky 200 hodinového kurzu:

- 20 hodin lekcí jógy ve vzduchu dle výběru ve studiu LeVITAs, Brno

- 20 hodin náslechů lekcí jógy ve vzduchu dle výběru ve studiu LeVITAs, Brno

- 1 jednodenní školení jógy ve vzduchu ve specializaci (těhotné, děti, lymfatický systém aj.)

- 2 hodiny individuálních konzultací

Profil absolventa: 

Úspěšný absolvent školení je oprávněn vést lekce jógy ve vzduchu pro začátečníky. Může využívat ochranné známky i metodiky jógy ve vzduchu®. Není oprávněn dále toto oprávnění předávat dalším instruktorům. 

Školení je rekvalifikačním kurzem a na jeho základě je možné žádat o vystavení živnostenského oprávnění. 

Podmínky účasti na školení:

150 hodinový kurz:

Školení je určeno pro účastníky starší 18 let s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou. Předpokládá se alespoň minimální zkušenost účastníka se cvičením v síti a odpovídající zdravotní a fyzický stav účastníka. V případě Vašich pochybností o fyzických předpokladech doporučujeme osobní konzultaci. Pro účast na školení je nutné předložit potvrzení o absolvování min. 20 hodin cvičení v síti. Závěrem školení je nutné složit teoretickou i praktickou zkoušku. 

200 hodinový kurz:

Školení je určeno pro účastníky starší 18 let bez maturitního osvědčení. Je otevřeno také všem zájemcům o širší výuku. Předpokládá se alespoň minimální zkušenost účastníka se cvičením v síti a odpovídající zdravotní a fyzický stav účastníka. V případě Vašich pochybností o fyzických předpokladech doporučujeme osobní konzultaci. Pro účast na školení je nutné předložit potvrzení o absolvování min. 20 hodin cvičení v síti. Závěrem školení je nutné složit teoretickou i praktickou zkoušku.  

Závěrečná zkouška:

- písemná část: Obsahuje obecné otázky k cvičení v závěsné síti, fyziologii a anatomii se zaměřením na zdravotní aspekty cvičení.

- praktická část: Účastník bude vyzván k předvedení některého z povinných cviků, správnému vysvětlení a pedagogické ukázce na klientovi-začátečníkovi. Zejména bude povinen demonstrovat výuku tak, aby opravil klientovy chyby a zajistil jeho bezpečnost. Současně účastník musí absolvovat zkoušku z obecné části, tedy písemný test z teorie a praktickou zkoušku z první pomoci, vedení skupinové a lekce a individuálního tréninku. 

Více informací získáte na do-formy@do-formy.cz nebo telefonním čísle 737 399 816.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KURZ JÓGY VE VZDUCHU

Přihláška je závazná a bude na jejím základě vystavena faktura k uhrazení platby za kurz. Platba za kurz je nevratná, viz obchodní podmínky.