JÓGA VE VZDUCHU

D-Yogi® Fly je postaveno na stále se rozvíjející praxi cvičení v závěsných sítích. V brněnském studiu Flash Gym - nejdéle působícím studiu v České republice zaměřeném na cvičení v závěsných sítích - poskytujeme od roku 2012 až dvacet lekcí týdně. Od roku 2016 spolupracujeme s Fitness centrem a Body care studiem v Hradci Králové a Střediskem zdraví a pohybu v Třebíči. Od roku 2017 provozujeme lekce i školení také v novém brněnském studiu LeVITAs a novém královehradeckém studiu PIYO. 

Množství klientů a především odborníků, kteří se podílejí na stále se rozvíjející metodice výuky cvičení v závěsných sítích tak dosahuje té nejvyšší úrovně. Spolupracujeme se zdravotníky, fyzioterapeuty, trenéry mnoha oblastí i instruktory jógy. V repertoáru D-Yogi® Fly jsou lekce zaměřené pro začínající, pokročilou až akrobatickou klientelu. Ale také lekce zaměřené na specifickou klientelu, např. lekce pro těhotné nebo děti. Kompletní nabídku dvoudenních a jednodenních seminářů najdete na stránkách www.dyogifly.cz.

REKVALIFIKAČNÍ KURZ

Pětiměsíční kurz je tvořen 150 hodinami odborné teorie, obecné praxe a specifické praxe pro D-Yogi® Fly. Úspěšný účastník získá oprávnění vést lekce D-Yogi® Fly a současně certifikát instruktora kondičního posilování, na základě kterého může žádat o vydání živnostenského oprávnění. 

KDY: říjen 2018 - únor 2019 (12. - 14. 10., 20. - 21. 10., 3. - 4. 11., 30. 11. - 2. 12.,5. - 6. 1.,  11. - 13. 1., 19. 1. - 20. 1., 9. - 10. 2., 23. - 24. 2. + tři dny zvolené specializace)

KDE: LeVITAs a Flash Gym, Brno; specializace je možné absolvovat v PIYO, Hradec Králové

ZA KOLIK: 16 000,- Kč (po domluvě je možné hradit ve splátkách) 

Obsah školení: 

Teorie pro instruktora kondičního posilování:

- Anatomie, Fyziologie

- Tramatologie a první pomoc

- Pedagogika, Psychologie

- Sportovní trénink

- Hygiena sportu a výživa

- Právo a sport

- Metodika a organizace sportovního tréninku 

Praxe pro instruktora kondičního posilování:

- Posilování s vlatní vahou těla a se zátěží

- Posilování s odporovými gumami, balančními pomůckami

- Sportovní diagnostika

- Strečink a cílené zvyšování flexibility

- Dělený trénink s využitím strojů

- Zásady funkčního tréninku

- Zásady kruhového tréninku, metody HIIT, tabata aj.

- Fyziotrénink: Cviky na HSSS, pánevní dno, vývojová kineziologie v praxi, spinální cviky aj. D-Yogi® Fly Level 1:

- Nácvik základních pozic z pohledu klienta-začátečníka

- Rozbor jednotlivých cviků s ohledem na nejčastější chyby klientů 

- Rozbor jednotlivých cviků s ohledem na anatomicky správné provedení, minimalizací zatížení kloubů a páteře a posílení vazů

- Rozbor jednotlivých cviků s ohledem na aktuální bezpečnost, správné zajištění bezpečného prostoru a dopomoci

Praxe pro instruktora jógy ve vzduchu:

- D-Yogi® Fly pro začínající klientelu 

- D-Yogi® Fly v jedné z uvedených specializací:

D-Yogi® Fly Gravid (pro těhotné a po porodu)

D-Yogi® Fly Pilates (s prvky pilates metody)

D-Yogi® Fly Warrior (s prvky hatha jógy)

D-Yogi® Fly Lymfatic (na podporu mízního systému)

D-Yogi® Fly Kids (pro kojence, batolata, předškolní i školní děti)

D-Yogi® Fly Acrobat (pro pokročilé s akrobatickými prvky)

Termíny všech školení najdete ZDE

Profil absolventa: Úspěšný absolvent školení je oprávněn vést lekce D-Yogi® Fly pro začátečníky a ve zvolené specializaci. Může využívat ochranné známky i metodiky D-Yogi® Fly. Není oprávněn dále toto oprávnění předávat dalším instruktorům. Samozřejmostí je zachování kontaktu master instruktora s účastníky i po ukončeném školení.

Školení je rekvalifikačním kurzem a na jeho základě je možné žádat o vystavení živnostenského oprávnění - Intruktor kondičního posilování. 

Podmínky účasti na školení: Školení je určeno pro účastníky starší 18 let s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou. Předpokládá se alespoň minimální zkušenost účastníka se cvičením v síti a odpovídající zdravotní a fyzický stav účastníka. V případě Vašich pochybností o fyzických předpokladech doporučujeme osobní konzultaci. Pro účast na školení je nutné předložit potvrzení o absolvování min. 20 hodin cvičení v síti. Závěrem školení je nutné složit teoretickou i praktickou zkoušku. ¨

Závěrečná zkouška:

- písemná část: Obsahuje obecné otázky k cvičení v závěsné síti, fyziologii a anatomii se zaměřením na zdravotní aspekty cvičení.

- praktická část: Účastník bude vyzván k předvedení některého z povinných cviků, správnému vysvětlení a pedagogické ukázce na klientovi-začátečníkovi. Zejména bude povinen demonstrovat výuku tak, aby opravil klientovy chyby a zajistil jeho bezpečnost. Současně účastník musí absolvovat zkoušku z obecné části, tedy písemný test z teorie a praktickou zkoušku z první pomoci, vedení skupinové a lekce a individuálního tréninku. 

Více informací získáte na info@dyogifly.cz nebo telefonním čísle 737 399 816.

PŘIHLÁŠKU NA KURZ MŮŽETE VYPLNIT ZDE.