INSTRUKTOR JÓGY

Instruktor jógy
Instruktor jógy

Lektorský sbor:

Petra Kotková, Instruktorka jógy (Brno)

Mgr. Andrea Křtínová, Instruktorka jógy, yin yogy, pilates, DNS, masérka (Hradec Králové)

Mgr. Veronika Zaťková, Instruktorka jógy, fyzioterapeutka (Brno)

Hana Nováková, DiS., Diplomovaná zdravotní sestra, Instruktorka aerobiku, masérka (Brno)

Mgr. Veronika Kozlová, Instruktorka kondičního posilování, instruktorka jógy, certifikovaná trenérka DNS, masérka, právnička (Brno)

Mgr. Lenka Michalcová, Instruktorka kondičního posilování, asistentka na MU - obory analytická a klinická biochemie (Brno, Hradec Králové)

Mgr. et Mgr. Alena Klečková, Specilání pedagožka, učitelka ke zdraví, instruktorka kondičního posilování, porodní dula  (Brno, Hradec Králové)

Irena Vlachová, Instruktorka jógy (Brno)

MUDr. Zuzana Svobodová, lékařka (Hradec Králové)

Rekvalifikační kurz jógy s akreditací MŠMT je určen všem jogínům a jogínkám, kteří touží předávat své znalosti a dovednosti dalším zájemcům o jógový pohyb. 

V kurzu je kladen důraz na zdravotní aspekt jógového cvičení a především na rozšířenou praxi, kdy i teoretická témata jsou vždy vysvětlována živě a v kontextu jógové praxe. 

Všichni vyučující kurzu jsou praktikující lektoři sportovních aktivit, z větší části lektoři jógy. Nejen samotná jógová praxe, ale i právo, první pomoc nebo anatomie tak budou podávány experty, kteří znají potřeby učitelů jógy. 

Kurz obsahuje rozšířenou výuku anatomie vedenou majitelkou pohybového centra, lektorkou sportovních aktivit, masérkou a zdravotnicí, Hanou Novákovou (Brno) nebo lékařkou Zuzanou Svobodovou (Hradec Králové)

Právo a základy fyziotréninku bude přednášet Veronika Kozlová, právnička a majitelka dvou brněnských studií, specializující se na metody DNS a pánevní dno. V Hradci Králové se o tato témata postará insturktorka jógy Andrea Křtínová, která je současně majitelkou dvou hradeckých studií zaměřených na jógu, pilates a zdravotní cvičení. 

Fyziologii a první pomoc vysvětlí doktorandka biochemie a poradkyně pro výživu Lenka Michalcová. 

Na výuce jógové teorie i praxe se budete setkávat s dlouholetými instruktorkami jógy - Petrou Kotkovou a Irenou Vlachovou, v Hradci pak s Andreou Křtínovou.

Rekvalifikační kurz Instruktor jógy
Rekvalifikační kurz Instruktor jógy

POPIS KURZU INSTRUKTORA JÓGY

Kurz je tvořen 150 nebo 200 hodinami odborné teorie, obecné a specifické jógové praxe. Úspěšný účastník získá certifikát instruktora jógy, na základě kterého může žádat o vydání živnostenského oprávnění.

Kurz v rozsahu 150 hodin je určen pro účastníky se vzděláním s maturitou.

Kurz v rozsahu 200 hodin je určen pro účastníky bez maturity.

KDY A KDE

září 2020 - prosinec 2020 -  PIYO, Hradec Králové

Podrobný program ke stažení ZDE:

nebo 

únor - červen 2020 - LeVITAs, Brno

Podrobný program ke stažení ZDE:

nebo

30. - 31. května + 4. - 17. července (intenzivní kurz) - LeVITAs, Brno

Podrobný program připravujeme


ZA KOLIK: 

16 000,- Kč / 640 EUR (po domluvě je možné hradit ve splátkách)

Příplatek za rozšířený kurz 200 hodin:  5000,- Kč

SLEVY PRO ABSOLVENTY KURZŮ DO-FORMY:

  • Absolvent rekvalifikace IKP: 6 000,- Kč (81 hodin specifické teorie a praxe)
  • Absolvent školení D-Yogi® Fly Level 1 / Jóga ve vzduchu základní úrovně: 2 000,- Kč (celý rozsah, tj. 150 hodin)
  • Absolvent školení Cvičení s dětmi v šátku podle Anny Kohutové: 2 000,- Kč (134 hodin specifické teorie a praxe)

Je možné zažádat o proplacení kurzu Úřadem práce - v případě zájmu Vám pro UP rádi vystavíme příslušná potvrzení.

Obsah školení:

Teorie:

- Anatomie, Fyziologie

- Traumatologie a první pomoc, vč. praktického nácviku na figurínách

- Pedagogika, Psychologie

- Hygiena sportu a výživa, vč. ajurvédy, meditací a očistných technik

- Právo a sport, vč. GDPR, problematiky ochranných známek a odpovědnosti při výkonu lektorské činnosti

- Ekonomika a podnikání, vč. problematiky daní nebo marketingu na sociálních sítích

- Historie, filozofie a vývoj jógy

- Základy zdravého pohybu, vč. principů vývojové kineziologie

- Organizace cvičební jednotky (plánování pro individuální i skupinové lekce)

- Specifické skupiny v jógové praxi (ženy v těhotenství a po porodu, děti a dospívající, senioři)

- Ásany - pozicová teorie (účinky, indikace a kontraindikace jednotlivých pozic)

Praxe:

- Funkční anatomie v jógové praxi

- Fyziotrénink - cviky na HSSS, pánevní dno

- Vývojová kineziologie v jógové praxi

- Pránajána, meditace, radžajóga, očistné techniky

- Pozicová praxe (provedení jednotlivých pozic a asistence instruktora)


Profil absolventa: Úspěšný absolvent školení je oprávněn vést lekce jógy pro širokou veřejnost. Je seznámen s moderními postupy při výuce jógy a jejími zdravotními aspekty. Umí rozeznat limity cvičení a spolupracovat s jinými odborníky. Absolvent školení dokáže sestavit jógovou lekci pro jednotlice i skupinu. 

Školení je rekvalifikačním kurzem, a na jeho základě je možné žádat o vystavení živnostenského oprávnění - Intruktor jógy.

Podmínky účasti na školení: Školení je určeno pro účastníky starší 18 let s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou. Podmínkou je též vlastní jógová praxe v délce dvou let. Toto účastník doloží čestným prohlášením. Předpokládá se odpovídající zdravotní a fyzický stav účastníka. V případě Vašich pochybností o fyzických předpokladech doporučujeme osobní konzultaci. Povinná je účast 100%. V maximálním rozsahu 10% lze individuálně nahradit školení domácí prací. Závěrem školení je nutné složit teoretickou i praktickou zkoušku. 

Závěrečná zkouška:

- písemná část: Obsahuje obecné otázky k jógovému pohybu, fyziologii a anatomii se zaměřením na zdravotní aspekty cvičení.

- praktická část: Účastník bude vyzván k předvedení některého z povinných cviků, správnému vysvětlení a pedagogické ukázce na klientovi-začátečníkovi. Zejména bude povinen demonstrovat výuku tak, aby opravil klientovy chyby a zajistil jeho bezpečnost. Současně účastník musí absolvovat zkoušku z obecné části, tedy písemný test z teorie a praktickou zkoušku z první pomoci, vedení skupinové a lekce a individuálního tréninku.

Více informací získáte na do-formy@do-formy.cz nebo telefonním čísle 737 399 816


BONUSY PRO ÚČASTNÍKY  REKVALIFIKAČNÍHO KURZU JÓGY:

- Sleva na jeden lektorský kurz Jógy ve vzduchu® 20%

- Sleva na školení Pánevní dno pro instruktory jógy a fitness 15%

- Sleva na jeden lektorský kurz Cvičení s dětmi v šátku podle Anny Kohutové® 15%

- Sleva 20% na dětské jógové pexeso Joxeso

- Jeden pár protiskluzových ponožek ToeSox® z Aerialstore.cz

- Měsíční využívání rezervačního systému Chytrá rezervace zcela zdarma


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Přihláška je závazná a bude na jejím základě vystavena faktura k uhrazení platby za kurz. Platba za kurz je nevratná, viz obchodní podmínky