JÓGA

Instruktor jógy
Instruktor jógy

Lektorský sbor:

Radka Faráriková Sedmíková, Instruktorka jógy I. třídy

Šárka Simonidesová, Instruktorka jógy, instruktorka jin jógy, instruktorka hormonální jógové terapie podle Dinah Rodrigues

Mgr. Veronika Zaťková, Instruktorka jógy, fyzioterapeutka

Bc. Elena Kianičková, Instruktorka jógy, fyzioterapeutka

Hana Nováková, DiS., Diplomovaná zdravotní sestra, Instruktorka aerobiku, masérka

Mgr. Veronika Kozlová, Instruktorka kondičního posilování, certifikovaná trenérka DNS, masérka, právnička

Mgr. Lenka Michalcová, Instruktorka kondičního posilování, asistentka na MU - obory analytická a klinická biochemie

Mgr. Jana Tichá, Psycholožka

Mgr. et Mgr. Alena Klečková, Specilání pedagožka, učitelka ke zdraví, instruktorka kondičního posilování, porodní dula 

Irena Vlachová, Instruktorka jógy

Rekvalifikační kurz jógy s akreditací MŠMT je určen všem jogínům a jogínkám, kteří touží předávat své znalosti a dovednosti dalším zájemcům o jógový pohyb. 

V kurzu je kladen důraz na zdravotní aspekt jógového cvičení a především na rozšířenou praxi, kdy i teoretická témata jsou vždy vysvětlována živě a v kontextu jógové praxe. 

Všichni vyučující kurzu jsou praktikující lektoři sportovních aktivit, z větší části lektoři jógy. Nejen samotná jógová praxe, ale i právo, první pomoc nebo anatomie tak budou podávány experty, kteří znají potřeby učitelů jógy. 

Kurz obsahuje rozšířenou výuku anatomie vedenou majitelkou pohybového centra, lektorkou sportovních aktivit, masérkou a zdravotnicí, Hanou Novákovou. 

Právo a základy fyziotréninku bude přednášet Veronika Kozlová, právnička a majitelka dvou brněnských studií, specializující se na metody DNS a pánevní dno.

Fyziologii a první pomoc vysvětlí doktorandka biochemie a poradkyně pro výživu Lenka Michalcová. 

Na výuce jógové teorie i praxe se budete setkávat mj. s Radkou Farárikovou Sedmíkovou, učitelkou jógy I. třídy (jógová terapie), Šárkou Simonidesovou, pionýrkou hormonální jógy a cvičení pánevního dna u nás nebo Mgr. Veronikou Zaťkovou a Bc. Elenou Kianičkovou, fyzioterapeutkami a instruktorkami jógy. 

Rekvalifikační kurz Instruktor jógy
Rekvalifikační kurz Instruktor jógy

POPIS KURZU INSTRUKTORA JÓGY

Intenzivní kurz je tvořen 150 hodinami odborné teorie, obecné a specifické jógové praxe. Úspěšný účastník získá certifikát intruktora jógy, na základě kterého může žádat o vydání živnostenského oprávnění.

KDY: květen - červenec 2019:

31. května - pátek - 16:00 - 20:30

1. - 2. června - sobota a neděle - denně od 8:30 do 20:00

21. června - pátek - 16:00 - 20:30

22. - 23. června - sobota a neděle - denně od 8:30 do 20:00

2. - 13. července - pracovní dny, víkendy i svátky - denně od 8:30 do 20:00

Změny v programu vyhrazeny. Pro účastníky je možné přespání ve studiu za cenu 100,- Kč/noc/osoba, po předchozí domluvě.

KDE: LeVITAs, Brno

ZA KOLIK: 14 000,- Kč / 565 EUR (po domluvě je možné hradit ve splátkách)

Cena pro absolventy jiného rekvalifikačního kurzu Do-Formy: 8 000,- Kč (81 hodin specifické teorie a praxe)

Je možné zažádat o proplacení kurzu Úřadem práce - v případě zájmu Vám pro UP rádi vystavíme příslušná potvrzení.

Obsah školení:

Teorie:

- Anatomie, Fyziologie

- Traumatologie a první pomoc, vč. praktického nácviku na figurínách

- Pedagogika, Psychologie

- Hygiena sportu a výživa, vč. ajurvédy, meditací a očistných technik

- Právo a sport, vč. GDPR, problematiky ochranných známek a odpovědnosti při výkonu lektorské činnosti

- Ekonomika a podnikání, vč. problematiky daní nebo marketingu na sociálních sítích

- Historie, filozofie a vývoj jógy

- Základy zdravého pohybu, vč. principů vývojové kineziologie

- Organizace cvičební jednotky (plánování pro individuální i skupinové lekce)

- Specifické skupiny v jógové praxi (ženy v těhotenství a po porodu, děti a dospívající, senioři)

- Ásany - pozicová teorie (účinky, indikace a kontraindikace jednotlivých pozic)

Praxe:

- Funkční anatomie v jógové praxi

- Fyziotrénink - cviky na HSSS, pánevní dno

- Vývojová kineziologie v jógové praxi

- Pránajána, meditace, radžajóga, očistné techniky

- Pozicová praxe (provedení jednotlivých pozic a asistence instruktora)


Profil absolventa: Úspěšný absolvent školení je oprávněn vést lekce jógy pro širokou veřejnost. Je seznámen s moderními postupy při výuce jógy a jejími zdravotními aspekty. Umí rozeznat limity cvičení a spolupracovat s jinými odborníky. Absolvent školení dokáže sestavit jógovou lekci pro jednotlice i skupinu. 

Školení je rekvalifikačním kurzem, a na jeho základě je možné žádat o vystavení živnostenského oprávnění - Intruktor jógy.

Podmínky účasti na školení: Školení je určeno pro účastníky starší 18 let s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou. Podmínkou je též vlastní jógová praxe v délce dvou let. Toto účastník doloží čestným prohlášením. Předpokládá se odpovídající zdravotní a fyzický stav účastníka. V případě Vašich pochybností o fyzických předpokladech doporučujeme osobní konzultaci. Povinná je účast 100%. V maximálním rozsahu 10% lze individuálně nahradit školení domácí prací. Závěrem školení je nutné složit teoretickou i praktickou zkoušku. 

Závěrečná zkouška:

- písemná část: Obsahuje obecné otázky k jógovému pohybu, fyziologii a anatomii se zaměřením na zdravotní aspekty cvičení.

- praktická část: Účastník bude vyzván k předvedení některého z povinných cviků, správnému vysvětlení a pedagogické ukázce na klientovi-začátečníkovi. Zejména bude povinen demonstrovat výuku tak, aby opravil klientovy chyby a zajistil jeho bezpečnost. Současně účastník musí absolvovat zkoušku z obecné části, tedy písemný test z teorie a praktickou zkoušku z první pomoci, vedení skupinové a lekce a individuálního tréninku.

Více informací získáte na do-formy@do-formy.cz nebo telefonním čísle 737 399 816


BONUSY PRO ÚČASTNÍKY  REKVALIFIKAČNÍHO KURZU JÓGY:

- Sleva na jeden lektorský kurz Wheel Yoga® 15%

- Sleva na jeden lektorský kurz Jógy ve vzduchu® 20%

- Sleva na jeden lektorský kurz párové akrobacie AirAcro® 15%

- Sleva na jeden lektorský kurz Cvičení s dětmi v šátku podle Anny Kohutové® 15%

- Sleva 10% při nákupu nad 500,- Kč z eshopu www.harmoniezeny.cz

- Balíček bylinné napářky pro ženy a harmonizační čaj od Harmonie Ženy

- Sleva 20% na dětské jógové pexeso Joxeso

- Jeden pár protiskluzových ponožek ToeSox® z Aerialstore.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Přihláška je závazná a bude na jejím základě vystavena faktura k uhrazení platby za kurz. Platba za kurz je nevratná, viz obchodní podmínky