INSTRUKTOR JÓGY

Instruktor jógy
Instruktor jógy

Lektorský sbor:

Petra Kotková, Instruktorka jógy, výživová poradkyně

Mgr. Veronika Kozlová, Instruktorka kondičního posilování, instruktorka jógy, certifikovaná trenérka DNS, masérka, právnička, kraniosakrální terapeutka 

Mgr. Lenka Michalcová, Instruktorka kondičního posilování, instruktorka jógy ve vzduchu, asistentka na MU - obory analytická a klinická biochemie, školitelka výživových poradců

Robert Šereš, zdravotník, instruktor power a jin jógy, instruktor pilates, DNS, spirální stabilizace, jógy ve vzduchu a mnoha dalších disciplín


Rekvalifikační kurz jógy s akreditací MŠMT je určen všem jogínům a jogínkám, kteří touží předávat své znalosti a dovednosti dalším zájemcům o jógový pohyb. 

V kurzu je kladen důraz na zdravotní aspekt jógového cvičení a především na rozšířenou praxi, kdy i teoretická témata jsou vždy vysvětlována živě a v kontextu jógové praxe. 

Všichni vyučující kurzu jsou praktikující lektoři sportovních aktivit, z větší části lektoři jógy. Nejen samotná jógová praxe, ale i právo, první pomoc nebo anatomie tak budou podávány experty, kteří znají potřeby učitelů jógy. 

Kurz obsahuje rozšířenou výuku anatomie s využitím názorných videí z Muscle and motion, které budou účastníkům k dispozici po celou dobu trvání kurzu pro účely studia. 

Právo a základy fyziotréninku bude přednášet Veronika Kozlová, právnička a majitelka brněnského studia, specializující se na metody DNS a pánevní dno

Fyziologii a první pomoc vysvětlí doktorka biochemie a poradkyně pro výživu Lenka Michalcová. 

Na výuce jógové teorie i praxe se budete setkávat s dlouholetými instruktory jógy - Petrou Kotkovou a Robertem Šerešem. Petra vede vlastní jógové studio v Pelhřimově. Robert působí jako instruktor (nejen) jógy v Ostravě a je zdravotníkem. Oba se věnují józe, ale i celé řadě dalších pohybových aktivit, které poskytují klientům zdravé tělo i duši. 

Rekvalifikační kurz Instruktor jógy
Rekvalifikační kurz Instruktor jógy

POPIS KURZU INSTRUKTORA JÓGY

VÍKENDOVÝ KURZ - JARO 2023

1. víkend Anatomie (online - ostatní moduly jsou prezenčně) - 25. - 26. 2. 

2. víkend Fyziotrénink - 11. - 12. 3. 

3. víkend Ásanová praxe - 25. - 26. 3.

4. víkend Ásanová praxe, filozofie a historie jógy - 8. - 9. 4. 

5. víkend Ásanová praxe - sestavy - 29. - 30. 4. 

6. víkend Ásanová praxe - sestavy, pránájáma, relaxace, meditace - 13. - 14. 5. 

7. víkend Fyziologie, první pomoc, ekonomika a podnikání;  Ásanová praxe - 27. - 28. 5.

8. víkend Fyziotrénink, Pedagogika a psychologie, právo; Ásanová praxe - 10. - 11. 6. 

Víkendový program probíhá od 9:00 do 18:00. Přespání je možné ve studiu ze soboty na neděli za poplatek (přespání z pátku není vždy možné). Změna termínů i obsahu je vyhrazena.

INTENZIVNÍ KURZ - LÉTO 2023

27. - 28. 5. Anatomie online

1. - 14. 7. Ostatní výuka

Program probíhá denně od 9:00 do 17:00. Přespání ve studiu je možné, volný pohyb ve studiu od 17:00 do 20:00 bude omezen z důvodu konání večerních lekcí. 

MÍSTO KONÁNÍ:

LeVITAs, Minoritská 10, Brno

CENA: 

18 000,- Kč / 720 EUR (po domluvě je možné hradit ve splátkách)

Příplatek za rozšířený kurz 200 hodin:  5000,- Kč  - tento kurz je nutný v případě absence maturity. Je také vhodný pro získání hlubších informací, při zájmu o tuto variantu nás prosím předem kontaktujte. 

SLEVY PRO ABSOLVENTY KURZŮ DO-FORMY:

  • Absolvent rekvalifikace IKP: 5 000,- Kč (81 hodin specifické teorie a praxe)
  • Absolvent školení D-Yogi® Fly Level 1 / Jóga ve vzduchu základní úrovně: 2 000,- Kč (celý rozsah, tj. 150 hodin)
  • Absolvent školení Cvičení s dětmi v šátku podle Anny Kohutové: 2 000,- Kč (134 hodin specifické teorie a praxe)

Je možné zažádat o proplacení kurzu Úřadem práce - v případě zájmu Vám pro UP rádi vystavíme příslušná potvrzení.

Obsah školení:

Teorie:

- Anatomie, Fyziologie

- Traumatologie a první pomoc, vč. praktického nácviku na figurínách

- Pedagogika, Psychologie

- Hygiena sportu a výživa, vč. ajurvédy, meditací a očistných technik

- Právo a sport, vč. GDPR, problematiky ochranných známek a odpovědnosti při výkonu lektorské činnosti

- Etika instruktora

- Ekonomika a podnikání, vč. problematiky daní nebo marketingu na sociálních sítích

- Historie, filozofie a vývoj jógy

- Základy zdravého pohybu, vč. principů vývojové kineziologie

- Organizace cvičební jednotky (plánování pro individuální i skupinové lekce)

- Specifické skupiny v jógové praxi (ženy v těhotenství a po porodu, děti a dospívající, senioři)

- Ásany - pozicová teorie (účinky, indikace a kontraindikace jednotlivých pozic)

Praxe:

- Funkční anatomie v jógové praxi

- Fyziotrénink - cviky na HSSS, pánevní dno

- Vývojová kineziologie v jógové praxi

- Pránajáma, meditace, relaxace

- Pozicová praxe (provedení jednotlivých pozic a asistence instruktora)

- Sestavování lekcí


Profil absolventa: Úspěšný absolvent školení je oprávněn vést lekce jógy pro širokou veřejnost. Je seznámen s moderními postupy při výuce jógy a jejími zdravotními aspekty. Umí rozeznat limity cvičení a spolupracovat s jinými odborníky. Absolvent školení dokáže sestavit jógovou lekci pro jednotlivce i skupinu. 

Školení je rekvalifikačním kurzem, a na jeho základě je možné žádat o vystavení živnostenského oprávnění - Instruktor jógy.

Podmínky účasti na školení: Školení je určeno pro účastníky starší 18 let s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou. Podmínkou je též vlastní jógová praxe v délce dvou let. Máte-li o své praxi pochybnosti, konzultujte své zkušenosti předem, případně využijte "jógové přípravky". Toto účastník doloží čestným prohlášením. Předpokládá se odpovídající zdravotní a fyzický stav účastníka. V případě Vašich pochybností o fyzických předpokladech doporučujeme osobní konzultaci. Povinná je účast 100%. Závěrem školení je nutné složit teoretickou i praktickou zkoušku. 

Závěrečná zkouška:

- písemná část: Obsahuje obecné otázky k jógovému pohybu, fyziologii a anatomii se zaměřením na zdravotní aspekty cvičení.

- praktická část: Účastník bude vyzván k předvedení některého z povinných cviků, správnému vysvětlení a pedagogické ukázce na klientovi-začátečníkovi. Zejména bude povinen demonstrovat výuku tak, aby opravil klientovy chyby a zajistil jeho bezpečnost. Současně účastník musí absolvovat zkoušku z obecné části, tedy písemný test z teorie a praktickou zkoušku z první pomoci, vedení skupinové a lekce a individuálního tréninku.

Více informací získáte na do-formy@do-formy.cz nebo telefonním čísle 737 399 816


BONUSY PRO ÚČASTNÍKY  REKVALIFIKAČNÍHO KURZU JÓGY:

- Sleva na jeden lektorský kurz Jógy ve vzduchu® 20%

- Sleva na školení Pánevní dno pro instruktory jógy a fitness 15%

- Sleva na jeden lektorský kurz Cvičení s dětmi v šátku podle Anny Kohutové® 15%

- Měsíční využívání rezervačního systému Chytrá rezervace zcela zdarma


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Přihláška je závazná a bude na jejím základě vystavena faktura k uhrazení platby za kurz. Platba za kurz je nevratná, viz obchodní podmínky