Jóga a pomůcky

Blok při jógové praxi
Blok při jógové praxi

KDY: připravujeme pro jaro 2023 9:00 - 18:00

KDE: LeVITAs, Brno

CENA:

1700,- Kč / 68 EUR/ samostatný seminář

8000,- Kč /320 EUR/ celý cyklus Jógové praxe (přihlášky ZDE)

7000,- Kč /280 EUR/ celý cyklus Jógové praxe pro absolventy rekv. kurzu Do-Formy 

5000,- Kč v rámci rekvalifikace (viz ZDE)

Přihláška na seminář jóga a pomůcky

Závazně se přihlašuji na uvedený seminář. Jsem si vědom/a toho, že se touto přihláškou zavazuji uhradit cenu kurzu a v případě mé neúčasti na kurzu mi nebude cena kurzu vrácena. Seznámil/a jsem se a plně souhlasím s obchodními podmínkami.  

Celodenní seminář na téma využití pomůcek při základních i pokročilých pozicích. Je určen pro praktické prožití změn v těle při použití vhodné opory, tahu a tlaku. Neobsahuje teoretický rozbor.

Budeme používat bloky, destičky, jógové pásky a fasciální míčky. Místo bude také pro deky a bolstery. 

Seminář je určen všem zájemcům bez rozdílu, obzvláště vhodný je pro zájemce o účast v rekvalifikačním kurzu nebo pro instruktory jógy, kterým doposud chybí dostatečná vlastní praxe v oblasti pozdravů slunci. 

Seminář vede Robert Šereš, instruktor jógy, lektor rekvalifikačního kurzu s akreditací MŠMT.