Fyzioterapeut radí: Pověste se vzhůru nohama!

09.03.2018

CO OČEKÁVAT NA JÓZE VE VZDUCHU?

Jóga ve vzduchu -  je relativně nový, moderní a zároveň netradiční cvičební systém, využívající pro cvičení speciální závěsnou síť z leteckého hedvábí. Materiál zabezpečuje pevnost, pružnost i bezpečnost.

Základní principy cvičení vycházejí nejen z jógy, ale i z pilates, poznatků fyzioterapie nebo cirkusových triků. Klíčovou součástí cvičení je dýchání. Správný dechový stereotyp a práce s dechem ovlivňují efektivitu cvičení. Správné dýchání navozuje návrat sebedůvěry, uklidnění a má léčivé účinky. Zadržování dechu má opačné účinky a vědomí utlumuje. 

Jóga ve vzduchu
Jóga ve vzduchu


CO JÓGA VE VZDUCHU PŘINÁŠÍ?

Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie, i pro osoby bez pohybových zkušeností. Nabídka a rozvoj různých specializací dle cílových skupin (pro začátečníky, pokročilé, akrobaty, těhotné, děti...) umožňuje téměř každému klientovi cvičení v síti vyzkoušet. 

Cvičení  vede k rozvoji fyzické zdatnosti, ale i porozumění lidskému tělu a duši. Posunuje naše tělo fyzicky i psychicky. Během cvičení se pracuje s váhou vlastního těla, což pozitivně ovlivňuje rozvoj síly, především středu těla. Hluboký stabilizační systém je velmi důležitý pro ekonomickou a efektivní funkci pohybového aparátu. Cvičení ovlivňuje rozvoj flexibility, kdy se protahují zkrácené svaly a uvolňuje se v nich napětí. Síť odlehčuje zátěž na klouby a umožňuje dekompresi páteře a tím mírní bolesti pohybového aparátu. Cvičení podporuje kloubní pohyblivost, hbitost, odbourání stresu a posílení psychiky. 

Další výhodou je možnost zjednodušit nebo ztížit cvičení pomocí nastavení sítě do nízkého nebo vysokého závěsu. Síť umožňuje odlehčit část těla, a tak provádět správně a efektivně i ty cviky, které bychom jinak nezvládli. Pozitivní je také ovlivnění žilního návratu krve z oblasti nohou směrem k srdci a podpora prokrvení mozku u pozic hlavou dolů.  Velmi vyzdvihuji, že se lekce vedou individuálně nebo v malých skupinách rozdělených dle schopností a zkušeností klienta.

Jóga ve vzduchu
Jóga ve vzduchu

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

U D-Yogi® Fly jsou kladeny vysoké nároky na osobnost trenéra. Ten se stává základním a zároveň nejdůležitějším článkem. Musí mít adekvátní vzdělání ve znalostí anatomie, fyziologie a biomechaniky pohybu. Samozřejmostí je profesionalita a komunikace, vysvětlení, popsání, ukázka cviků, upozornění na chyby, přestávky, sestavení cvičební lekce. Takové vzdělání získá trenér absolvováním některého z rekvalifikačních kurzů (např. instruktor kondičního posilování, fitness, jógy, pilates) a současně specializačních vzdělávacích kurzů pro cvičení v závěsné síti. Před první návštěvou vybraného studia je vhodné si vzdělání lektora ověřit.

Cvičíme jógu ve vzduchu
Cvičíme jógu ve vzduchu

Autor textu: Mgr. Lukáš Klapák, fyzioterapeut, PIYO, Hradec Králové

Korektura textu: Mgr. Veronika Kozlová, instruktorka, www.do-formy.cz, Brno