Jógové styly - jak si vybrat

03.08.2022

Jak si vybrat lekci jógy? Jak si vybrat styl, kterému se chci věnovat? Jak se neztratit v nabídce různých označení a názvů?

Tomuto tématu věnujeme jeden celý seminář, kde si můžete rozdíly v jednotlivých stylech rovnou prožít na vlastní kůži. Protože není nic lepšího, než právě osobní zkušenost. Velmi orientační rozdělení nejobvyklejších stylů najdete v následujících řádcích:

HATHA JÓGA

Hatha jóga možná zní až okultně, ale je to ten nejobvyklejší model jógy, se kterým se klient může na lekcích setkat. Je ideálním startem pro začátečníky, ať už klienty nebo lektory. Hatha jógová lekce trvá zpravidla hodinu až hodinu a půl. Obsahuje dechová cvičení, přípravnou práci s tělem, pozdravy slunci, stojné pozice i pozice vsedě a vleže. Obrácené pozice na klienty čekají na konci, úplný závěr je věnován pránájámě (energetická dechová cvičení) a pozici mrtvoly. Výdrže v pozicích bývají středně dlouhé, minimálně 4 nádechy a výdechy, pokročilí praktikují výdrže delší, nikoliv však tak dlouhé, jako je tomu u restorativní nebo jin jógy. 


VINJÁSA JÓGA

Vinjása není žádný ucelený systém, ale jednoduše propojení ásan do sestav, které plynou s dechem. V pozicích se většinou nezůstává, ale plynule přecházejí jedna v druhou. Vinjásu nelze doporučit úplným začátečníkům, jelikož se budou ztrácet v pojmech a náležitě si plynutí neužijí. Pokud ale už základní pozice ovládáte, je vinjása příjemnou změnou oproti "statické" hatha józe. Fyzická náročnost vinjásy je dána tím, jak ji lektor připraví. Od pohodových sestav až po velmi náročné. Obvykle se učí v hodinových až hodinu a půl dlouhých lekcích.

AŠTANGA JÓGA

Aštanga vinjása jóga je vinjása s jasnými pravidly. Posloupnost pozic a dechu je striktně daná. Klasická aštanga je velmi náročná. Pozice vyžadují velkou sílu, kondici i flexibilitu. Sekvence jsou navíc velmi dlouhé, i proto je obvyklá lekce minimálně 1,5 hodiny. Aštanga je často vyučována formou mysore, což vypadá tak, že učitel chodí mezi žáky, kteří cvičí podle svého tempa a ve své obtížnosti. Každý tak v dané chvíli praktikuje jinou ásanu a učitel je žákům k dispozici. Ačkoliv lze aštangou jistě začít, pro většinu běžných lidí v západním světě nepředstavuje ideální první setkání s jógou. Disciplína a pravidelnost je zde nezbytná.

POWER JÓGA

Silová jóga se vyučuje v různých verzích, ať už více se blížících vinjáse nebo hatha józe. Typické pro power jógu jsou delší výdrže v silových pozicích a celkově přednost silových pozic před pozicemi restorativními nebo protahujícími. Power jóga je ze své podstaty jangová praxe. Po seznámení se základními ásanami ji lze doporučit i začátečníkům. Oproti aštanze je méně striktní a kratší, lekce většinou trvají hodinu. A oproti vinjáse nejsou přechody tak rychlé. Nicméně se dá předpokládat, že vás po lekcích bude nějaký ten sval bolet.

JIN JÓGA

Jin jóga je velmi pomalá praxe určená ke kultivaci jinové, tedy ženské, zemité, energie. Jin jóga se obvykle učí v hodinu až hodinu a půl dlouhých lekcích. Pozice jsou často vsedě nebo vleže, ale nejsou tak pohodlné, jako například u restorativní jógy. Výdrž, která se pohybuje kolem pěti minut, tak může být poměrně náročná. Jin jóga je výborná na práci s klouby i páteří. Lze ji doporučit i začátečníkům, i když pro úplného nováčka mohou být dlouhé výdrže v některých náročnějších pozicích přeci jenom příliš. Ačkoliv se jedná o práci s ženskou energií, měla by být součástí praxe všech, i mužů. Náš západní svět je totiž typický nadbytkem jangové energie - vše je rychlé, zaměřené na výkon a úspěch. Jin je pomalá, regenerující síla.

Laik může mít potíže rozeznat jin jógu od jógy restorativní. O rozdílech jsme psali článek ZDE.

JEMNÁ JÓGA

Stejně jako u vinjásy, ani jemná jóga není nijak definovaná. Jde o označení, kterým si lektoři jógy pomáhají, když chtějí zdůraznit, že bude lekce pohodová a citlivá. Jemná jóga je většinou hatha jógová lekce bez většího počtu opakování pozdravu slunci a s omezením silových ásan.

RESTORATIVNÍ JÓGA

Restorativní jóga slouží k práci s nervovým systémem. Učí nás podpořit sebeozdravné funkce nervového systému a vyvážit sympatikus a parasympatikus. V praxi to vypadá tak, že je restorativní jóga velmi pomalá a odpočinková. Vyznačuje se celou řadou pomůcek, které pomáhají zaujmout ásanu v pohodlí, které je pro práci nezbytné. V pozicích se zůstává dlouho, ideálně kolem dvaceti minut. Během lekce se tak stihne minimum pozic. Ačkoliv se vyučuje i v hodinových lekcích, lze doporučit ty delší, hodinu a půl dlouhé. 

Autorka textu: Veronika Kozlová

Videa: Petra Kotková

Fotografie: Eva Kolomazníková