Příspěvky zdravotních pojišťoven 2020

05.03.2020

Aktualizovaný přehled zdravotních pojišťoven, které nabízejí preventivní programy, v rámci kterých proplácejí některé sportovní aktivity:


VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (201)

Výše příspěvku: 

 •  až 500 Kč (program POHYB - Cvičení a regenerace) všem pojištěncům na pohybové a regenerační aktivity včetně cvičení rodičů s dětmi (příspěvek je v tomto případě určen pouze pro dítě)
 •  až 500 Kč (program POHYB - Sportovní a ozdravné pobyty) pojištěncům od 4 do dovršení 18 let

Podmínky:

 • doklad nutno předložit do 90 dní od vystavení a nejpozději do 31. 12. 2018

Proplácené služby:

 • Pohybové a regenerační aktivity včetně cvičení rodičů s dětmi 
 • Letní sportovně pohybový pobyt konaný v období od 29. 6. 2020 do 31. 8. 2020, který trvá nejméně pět po sobě jdoucích dnů. Příspěvek lze přiznat pouze na pobyty (vč. tzv. příměstských) se sportovním a pohybovým zaměřením (např. plavecký, cyklistický, atletický, vodácký, kurz in-line bruslení apod.)


VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (111)

Výše příspěvku: 

 • 1 000 Kč (pro děti ve věku od 1 roku) na pravidelné pohybové a zároveň sportovní aktivity organizované mimo školu v kroužcích, spolcích, sportovních klubech apod.
 • 500 Kč (do 65 let) na pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu, tedy na předplatné, permanentky, členské příspěvky, kurzy, a to na sporty vytrvalostního charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, rovnováhu, flexibilitu a posílení středu těla
 • 3000 Kč (pro těhotné ženy a maminky až do 12 měsíců po porodu) na vhodnou pohybovou aktivitu v těhotenství

Podmínky:

 • jsou přijímány platební doklady s datem vystavení od 1. 10. 2019, které v den podání žádosti nejsou starší než 3 měsíce
 • doklad doložit nejpozději do 30. 11. 2020
 • pro pojištěnce ve věku od 18 let do 65 let platí podmínka, že minimální hodnota dokladu nebo součtu několika dokladů (permanentek) musí být 1 500 Kč, uhrazena bude max. 1/3 pojištěncem vynaložených nákladů (do max. výše 500 Kč)
 • u klientů nad 65 let neplatí podmínka stanovené minimální hodnoty platebních dokladů
 • v rámci jednoho a téhož těhotenství je možné do 12 měsíců po porodu dítěte jen dočerpání do letošní částky 3 000 Kč v případě, že byl v programu Maminka již čerpán příspěvek v roce 2019 (např. pokud jste dostala v roce 2019 příspěvek 2 000 Kč, můžete v roce 2020 požádat o příspěvek 1 000 Kč)

Proplácené služby:

 • Pravidelné sportovní aktivity - permanentky, kurzy apod.


OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ZAMĚSTNANCŮ BANK, POJIŠŤOVEN A STAVEBNICTVÍ (207)

Výše příspěvku:

 • 500 Kč 

Podmínky:

pojišťovna nabízí specifické programy, mj. pro členy klubu Vitakarty, každý program má jiné podmínky.

Proplácené služby:

 • preventivní aktivity, např. fitness, jóga, pilates, letní tábory, cvičení pro těhotné, pro maminky


REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA (213)

Výše příspěvku: 

 • 500,- Kč 

Podmínky:

 • doklad nutno předložit do 2 měsíců od vystavení
 • doklad musí být na jméno pojištěnce
 • pojištěnec musí být starší 19 let
 • klient musí být uživatel MojeRBP

Proplácené služby:

 • pohybové aktivity


ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY (211)

Výše příspěvku: 

 • až 1000 Kč (pojištěnci do 18 let)
 • až 500 Kč (pojištěnci od 19 let)
 • až 1500 Kč (pro ženy v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte)

Podmínky:

 • platební doklady je možné předložit nejpozději do dvou měsíců od realizace
 • žádost o příspěvek lze předložit nejdříve od 6. ledna 2020 a nejpozději do 30. 11. 2020

Proplácené služby:

 • organizované cvičení určené pro děti
 • sportovní kurzy/kroužky určené pro děti
 • individuální sportovní pohybové aktivity a sporty dlouhodobého charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu, posílení středu těla, napomáhající ke zlepšení či podpoře kondice, určené pro děti
 • sportovní pohybové aktivity a sporty dlouhodobého charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu, posílení středu těla, napomáhající ke zlepšení či podpoře kondice, pro dospělé
 • cvičení pro těhotné
 • cvičení žen po porodu


ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA (209)

Výše příspěvku: 

 • až 700 Kč (pojištěnci od 4 do 18 let) na pohybové aktivity, dětské tábory
 • až 500 Kč (pojištěnci od 19 do 64 let) na pravidelnou sportovní aktivitu realizovanou v rámci fitness center
 • až 500 Kč (pojištěnci nad 65 let) na pohybové aktivity
 • až 500 Kč (těhotné) na pohybové aktivity

Podmínky:

 • Příspěvky ze Zdravotních programů 2020 můžete čerpat od 1. 2. 2020 do 11. 12. 2020. Výjimku tvoří příspěvek pro matku a novorozence, kdy u dětí narozených v prosinci 2020 se prodlužuje vyzvednutí tohoto příspěvku do 31. 1. 2021.

Proplácené služby:

 • sportovní a pohybové aktivity pro děti a dospělé
 • cvičení pro těhotné
 • dětské tábory