Příspěvky pojišťoven na cvičení 2021

30.01.2021

Aktualizovaný přehled zdravotních pojišťoven, které nabízejí preventivní programy, v rámci kterých proplácejí některé sportovní aktivity:

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (201)

Výše příspěvku:

 • až 500 Kč (program POHYB - Cvičení a regenerace) všem pojištěncům na pohybové a regenerační aktivity včetně cvičení rodičů s dětmi (příspěvek je v tomto případě určen pouze pro dítě)
 • až 500 Kč (program POHYB - Letní sportovní pobyt) pojištěncům od 4 do dovršení 18 let

Podmínky:

 • žádost o příspěvek je nutné podat do 90 dnů od data na dokladu o úhradě, nejpozději však do 31. 12. kalendářního roku
 • na letní sportovně pohybový pobyt konaný v období od 28. 6. 2021 do 31. 8. 2021, který trvá nejméně pět po sobě jdoucích dnů. Příspěvek lze přiznat pouze na pobyty (vč. tzv. příměstských) se sportovním a pohybovým zaměřením (např. plavecký, cyklistický, atletický, vodácký, kurz in-line bruslení apod.)

Proplácené služby:

 • jóga, fitness, pilates

 • další cvičení obdobného kondičního a preventivního charakteru


VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (111)

Výše příspěvku:

 • až 800 Kč (pro děti ve věku od 1 roku) na pravidelné pohybové a zároveň sportovní aktivity organizované mimo školu v kroužcích, spolcích, sportovních klubech apod.

 • až 500 Kč (do 65 let) na pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu, tedy na předplatné, permanentky, členské příspěvky, kurzy, a to na sporty vytrvalostního charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, rovnováhu, flexibilitu a posílení středu těla

 • až 500 Kč (od 65 let) na pravidelné rekondiční pohybové a zároveň sportovní aktivity rozvíjející koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a posílení středu těla, mj. i na všechny typy jógy

 • až 3000 Kč (pro těhotné ženy a maminky až do 12 měsíců po porodu) na vhodnou pohybovou aktivitu v těhotenství

Podmínky:

 • jsou přijímány platební doklady s datem vystavení od 1. 10. 2020, které v den podání žádosti nejsou starší než 3 měsíce
 • doklad doložit nejpozději do 30. 11. 2021
 • pro pojištěnce ve věku od 18 let do 65 let platí podmínka, že minimální hodnota dokladu nebo součtu několika dokladů (permanentek) musí být 1 500 Kč, uhrazena bude max. 1/3 pojištěncem vynaložených nákladů (do max. výše 500 Kč)
 • u klientů nad 65 let neplatí podmínka stanovené minimální hodnoty platebních dokladů

Proplácené služby:

 • sportovní aktivity pro děti a dospělé
 • cvičení pro těhotné


OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ZAMĚSTNANCŮ BANK, POJIŠŤOVEN A STAVEBNICTVÍ (207)

Výše příspěvku:

 • 500 Kč na preventivní aktivity (letní a příměstské tábory, sportovní a pohybové kroužky vč. členských poplatků určených pro pohybové aktivity; ozdravné pobyty realizované mimo OZP, rekondiční cvičení a fyzioterapie, sportovní aktivity, fitness - předplatní a jednorázové vstupenky)

Podmínky:

 • pojišťovna nabízí specifické programy, mj. pro členy klubu Vitakarty, každý program má jiné podmínky.

Proplácené služby:

 • preventivní aktivity, např. fitness, jóga, pilates, letní tábory, cvičení pro těhotné, pro maminky


REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA (213)

Výše příspěvku:

 • až 500 Kč (děti i mládež do 18 let + pojištěnci starší 19 let) na pohybové aktivity,
 • až 1 000 Kč dětem od 6-ti let po dobu základní školní docházky na letní prázdninový tábor na území ČR nebo SR, musí trvat minimálně 7 dní a být organizován školou, sportovní nebo zájmovou organizací
 • až 1 000 Kč dětem od 6-ti let po dobu základní školní docházky přispějeme na letní příměstský sportovně pohybový tábor. Pro rok 2021 lze uplatnit příspěvek na tábor konaný v období od 1. 7. do 31. 8. 2021.Musí trvat minimálně 5 po sobě jdoucích dnů a být organizován školou, sportovní nebo zájmovou organizací.

Podmínky:

 • děti a mládež do 18 let: pro uživatele my213 nabízíme příspěvek na nákup permanentky na pohybové aktivity ve výši 50 % z ceny
 • dospělí od 19 let: pro uživatele my213 nabízíme příspěvek na nákup permanentky na pohybové aktivity ve výši 50 % z ceny na plavání a fitness tj. spinning, posilovna, aktivní posilovací stroje, rehabilitační cvičení, jóga, aerobik (nehradí se solária, masáže, všechny typy tance, zumba, judo, karate, kick-box, jednodenní permanentky, permanentky na lyžování apod.)
 • doklady o zaplacení musí být na jméno pojištěnce a ne starší 2 měsíců
 • klient musí být uživatel MojeRBP
 • čerpat příspěvek lze do 30. listopadu 2021

Proplácené služby:

 • pohybové aktivity


ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY (211)

Výše příspěvku:

 • až 1500 Kč (pojištěnci do 18 let)

 • až 500 Kč (pojištěnci od 19 let)

 • až 2000 Kč (pro ženy v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte)

Podmínky:

 • platební doklady je možné předložit nejpozději do dvou měsíců od realizace
 • na platebním dokladu musí být uvedeno o jaký sport se jedná
 • dlouhodobá předplacená sportovní aktivita (permanentka) musí být minimálně za 800 Kč celkem (neplatí pro pojištěnce od 65 let). Jednotlivé doklady pro jednu osobu lze sčítat
 • možnost čerpání 4. ledna 2021 - 31. prosince 2021 nebo do vyčerpání financí (pro těhotné a po porodu do 20. ledna 2022)

Proplácené služby:

 • organizované cvičení určené pro děti
 • sportovní kurzy/kroužky určené pro děti
 • individuální sportovní pohybové aktivity a sporty dlouhodobého charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu, posílení středu těla, napomáhající ke zlepšení či podpoře kondice, určené pro děti
 • sportovní pohybové aktivity a sporty dlouhodobého charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu, posílení středu těla, napomáhající ke zlepšení či podpoře kondice, pro dospělé
 • cvičení pro těhotné
 • cvičení žen po porodu


ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA (209)

Výše příspěvku:

 • až 700 Kč (pojištěnci od 4 do 18 let) na pohybové aktivity, dětské tábory
 • až 500 Kč (pojištěnci od 19 do 64 let) na pravidelnou sportovní aktivitu realizovanou v rámci fitness center
 • až 500 Kč (pojištěnci nad 65 let) na pohybové aktivity
 • až 500 Kč (těhotné) na pohybové aktivity

Podmínky:

 • Příspěvky ze Zdravotních programů 2020 můžete čerpat od 1. 2. 2020 do 11. 12. 2020. Výjimku tvoří příspěvek pro matku a novorozence, kdy u dětí narozených v prosinci 2020 se prodlužuje vyzvednutí tohoto příspěvku do 31. 1. 2021.

Proplácené služby:

 • sportovní a pohybové aktivity pro děti a dospělé
 • cvičení pro těhotné
 • dětské tábory