Lekce pro specifickou skupinu

06.01.2021

Specifickou skupinou může být hokejový tým stejně jako skupinka seniorů. Mluvíme o skupině, která vykazuje shodné znaky a je tedy třeba lekci upravit jejich specifickým potřebám.

Jóga pro hokejisty. Jóga pro fotbalisty. Jóga pro cyklisty. Jóga pro děti. Jóga pro seniory. Jóga pro kancelářské pracovníky. To vše je jóga pro specifickou skupinu.

V článku se podíváme na to, co je třeba vzít v potaz, než takovou lekci klientům představíme.

1. ZHODNOCENÍ VLASTNÍCH SIL

Tvorba lekce pro specifickou skupinu je vždy tak náročná, jak je nám skupina vzdálená. Pokud pracuji jako pečovatelka v domově pro seniory, mám z první linie informace o tom, jaké potíže tuto skupinu trápí, co potřebují a čeho jsou schopni. Také mám asi ke skupině pozitivní vztah. Pokud svého syna denně vozím na tréninky hokeje, mám vysledované, jaké pohyby hokejista denně provádí, jak vypadá jeho trénink a jakým zraněním je nejčastěji vystaven. V takových chvílích pro mne bude snazší sestavit lekci jógy, nebo kompenzačního cvičení. 

Ve chvíli, kdy je mi skupina vzdálená, budu ji muset nejdříve podrobně nastudovat. 

Mám na to kapacitu? Kolik času jsem ochoten/ochotna investovat?

Pokud je mi skupina vzdálená, může mne její studium stát tolik času, že se stane vedení lekcí ekonomicky nevýhodným. Zde je proto na místě i otázka na klienta: "Příprava takto specifické lekce mi zabere více času, než u obecné lekce. Moje hodinová sazba proto bude o dvacet procent vyšší. Je to pro vás v pořádku?"

Nenechte se vtáhnout do práce pro specifickou skupinu, ke které nemáte vztah, nemáte čas ji studovat a nebudete z ní mít ani finanční prospěch. Určitě je pro toto téma na světě vhodnější lektor, nebojte.  Naše ego je někdy nebezpečný rádce.

2. ZÚŽENÍ CÍLOVÉ SKUPINY

Senioři, děti, fotbalisti, cyklisti. To samo o sobě nestačí. 

Senior je člověk, který může být velmi aktivní a od lekce očekává zejména udržení stávajícího stavu, zábavu, sociální kontakt s ostatními seniory. A také to může být člověk, který se sám nezvedne ze země. Je tedy na místě určit, pro jaké seniory bude lekce sestavena. 

Stejně tak fotbalista - je to člověk, který si dvakrát týdně jde začutat s klukama od vedle? Nebo profík s dvojfázovým tréninkem? 

A co děti? Pracujeme s dvanáctiletými děvčaty nebo s pětiletými předškoláky, kteří budou celou dobu na lekci s maminkou? 

Lekce bude pro každou skupinu jiná. 

Je potřeba si vyjasnit, kdo přesně je mojí cílovou skupinou.

3. KDO JE KLIENT?

Ne vždy je klientem ten, kdo cvičí. U klubů je klientem trenér, který má nějaké představy o tom, jak jeho mužstvu vaše lekce pomohou v cestě za titulem. U dětí mohou být klientem maminky, které mají představy o tom, co bude vaše lekce kompenzovat jejich dětem, které denně tráví mnoho hodin v lavici. Klientem tak může být cvičící, trenér, klubový fyzioterapeut, rodič. Je dobré určit si, s kým budete konzultovat záměr lekce, tedy bod 4.

4. ZÁMĚR - CÍL LEKCE/KURZU

Příklad: Lekce pro profesionální cyklisty. 

Jaký má lekce účel? 

Má zlepšit výkon cyklisty? Tedy budeme posilovat hamstringy, iliopsoas, práci hlezenního kloubu a kardiovaskulární systém? Budeme pracovat s dechovou kapacitou? Zařadíme silové pozice prkna, aby nám kluk na kole dlouho vydržel? 

Nebo má kompenzovat přetížení cyklisty? A budeme protahovat iliopsoas, hamstringy a svaly bérce. Budeme s dechem pracovat formou uvolňujících dechových cvičení a možná zařadíme nějakou restorativní jógu, abychom omezili stres? Nebo budeme pracovat naopak na zvýšení dechového potenciálu a zvyšovat kapacitu plic?

Každá lekce bude mít jiný cíl. U sportovců typicky rozlišujeme lekce:

 • Směřující primárně k vyššímu výkonu
 • Kompenzační k nápravě toho, co sport napáchal
 • Restorativní, ke snížení napětí, stresu

U dechu pak rozlišujeme, zda dech směřuje k:

 • Růstu kapacity dechu
 • Snížení stresu

Z dlouhodobého hlediska není třeba připomínat, že kompenzační lekce má mít vždy pevné místo při práci se sportovci. Možná ale vaše cílová skupina kompenzuje pod dohledem fyzioterapeuta a cílem vaší lekce je skutečně podpora výkonu, nikoliv regenerace, relaxace nebo náprava. To je třeba vyjasnit s klientem předem.

Zpravidla není možné do jedné lekce naházet všechno - výkon, kompenzaci, regeneraci -  hlava nehlava. 

Cíl, záměr lekce, musí být jasný. A to jak trenérovi, tak klientovi.

Trenéři nižších soutěží často netuší, co mají chtít. V Blesku psali, že Jágr chodí na jógu, tak vás osloví, že by chtěli jógu taky. A vy pak připravíte dynamickou power jógovou lekci, aby se kluci nenudili a taky trochu viděli, že jóga není pro čajíčky. Jenže Jágrova praxe vypadá jinak: Pránájáma a jedna dlouhá restorativní pozice pro redukci stresu*. Lekce mu tak zapadá do pečlivě zvoleného tréninkového plánu, kde snižuje stres a regeneruje. A na to námi zvolená power jóga ideální není. 

Je proto důležité být trenérům k dispozici, nabídnout jim možnosti a důsledně vymezit cíl vaší lekce. Neměňte cíle příliš často, jak u všeho jiného - změna přijde s časem.

5. STUDIUM CÍLOVÉ SKUPINY

Ideální je setkání s klubovým fyzioterapeutem nebo aspoň trenérem. Pokud jde o seniory, pomohou pečovatelky. Pokud jde o děti, učitelé či rodiče.  Nestyďte se ptát, netvařte se, že víte všechno. Jste instruktoři jógy nebo fitness. Nemusíte znát všechny dopady hokeje na lidské tělo, nebo důsledky onemocnění Alzheimerem. Klient je Váš nejlepší parťák, nenechte se unést egem. 

Zajímá vás v kontextu bodu 4:

 • Které svaly je třeba posílit/protáhnout. Pokud je otázka příliš odborná pro vašeho klienta, musíte zapojit své detektivní schopnosti: "Jaké pohyby jsou obtížné. Co je pro naši cílovou skupinu náročné?"
 • Na jaká zranění/onemocnění cílová skupina trpí? Některá onemocnění přímo souvisí se zátěží, kterou cílová skupina podstupuje, proto je dobré zeptat se i na chronické nebo stále se vracející nemoci.

A samozřejmě samostudium. Pokud jde o sportovce, je zde velmi užitečný YouTube - sledujte videa vaší cílové skupiny. Jaká zranění se opakují. Jaké držení těla vaši sportovci mají? Jaké pohyby se opakují? Jaké zatížení z toho můžete vyčíst?

Příklad 1:

Aniž bychom o cyklistice cokoliv věděli, můžeme z fotografie předpokládat, že tato cílová skupina trpí na:

 • Zkrácené hamstringy a lýtkové svaly (nikdy nepropne dolní končetinu do maxima)
 • Kyfotizaci hrudní páteře (zjevné z hrbu na zádech)
 • Zkrácené prsní svaly (neustále uzavřený hrudník)
 • Přetížené předloktí a zápěstí (neustálá opora o dlaně)
 • Zkrácené flexory kyčle (chybějící extenze)
 • Zvýšené svalové napětí (náročná, vyhrbená a tuhá pozice se stále stejným a do prostoru omezeným pohybem)
 • Přetížené šíjové svaly (neustálý záklon hlavy)

Pokud tedy volím jako cíl lekce kompenzaci (vizte bod 4), postavím lekci na pozicích, které budou kompenzovat přetížení, která jsem odhalil/a vlastním výzkumem. Tedy protáhnu iliopsoas, předloktí, hamstringy. Budu pracovat na technikách snižujících celkové napětí. Otevřu hrudník, uvolním a protáhnu šíjové svalstvo. 

Pokud je cílem lekce zvýšení výkonu, pak se primárně zaměřím na podporu práce dolních končetin - zařadím posilovací cviky na stehenní svaly i iliopsoas. Zařadím prkno a další silové cviky, které cyklistovi umožní dlouhodobou oporu. Zaměřím se na posílení středu těla.

Jak vidno, lekce budou rozdílné. I když jde v obou případech o lekci pro cyklisty.

Příklad 2:

Naproti tomu školák sedící celý den v lavici, bude potřebovat jinou lekci. I když vizuálně vypadá jeho držení těla velmi podobné tomu, co nám předvedl cyklista výše. 

 • Kyfotizace hrudní páteře
 • Zkrácené prsní svaly
 • Oslabené mezilopatkové svaly
 • Přetížené zápěstí
 • Zkrácené flexory kyčle
 • Snížené svalové napětí

U školáka bude cílem kompenzace, jelikož zvyšování sportovního výkonu zde není téma. Budeme tedy otevírat hrudník, posilovat zádové svaly, uvolňovat zápěstí, protahovat iliopsoas a dolní končetiny. A samozřejmě studentíka taky zatížíme přiměřenou silovou a kardiovaskulární aktivitou. Jak vidno, opět jde o jinou lekci, byť silueta cyklisty a školáka může být v mnohém podobná.

Rozbor potřeb cílové skupiny musí vždy odpovídat záměru klienta. 

Pokud odhalím zkrácené hamstringy, ale klient chce pracovat na dechové kapacitě, tak mě to sice jako trenéra šlechtí, ale na stehenních svalech pracovat nemohu. 

6. STAVBA LEKCE

Až ve chvíli, kdy znám svoji cílovou skupinu, znám její specifika a mám dohodnutý záměr lekce, mohu lekci samotnou připravit.

Zvolím takové cviky/ásany, které budou směřovat ke stanovenému cíli.

Zvyšování sportovního výkonu:

 • Volím cviky, které posilují svaly zásadní pro daný sport
 • Volím cviky zvyšující celkovou zdatnost
 • Volím cviky zvyšující kardiovaskulární odolnost a dechovou kapacitu
 • Volím strečink svalů, které při zkrácení omezují výkon (například fotbalista se zkráceným iliopsoem nemůže udělat tak dlouhý krok, jako jeho kolega s plným rozsahem bedrokyčlostehenního svalu)

Na závěr přiměřeně protáhnu posilované svaly, ale není cílem jejich korekce.

Podporuji to, čím zvýším výkon.

Kompenzace:

 • Volím cviky, které posilují svaly, kterým daný sport nedává dostatečnou zátěž
 • U sportovců volím cviky, které podporují regeneraci - strečink, pomalé dechové techniky, restorativní pozice, meditace
 • U sportovců volím cviky, které kompenzují přirozeně nezdravé důsledky sportovního výkonu (obuv při hokeji, fotbalu, baletu, krasobruslení, lyžování - nutnost práce fyziologickou hybností nohy)
 • U nesportovců volím cviky, které zvyšují celkovou zdatnost, kardiovaskulární odolnost a dechovou kapacitu
 • Volím strečink svalů, které jsou zkráceny a ovlivňují tak negativně držení těla
 • Pracuji na komplexní nápravě držení těla (skolióza u tenistů, slabý střed těla u školáků atd.)

Napravuji to, co sport/životní styl pokazil.

Příprava lekce pro specifickou skupinu tak opravdu není ničím snadným. Vyžaduje hodně času, znalostí a schopnosti vhledu na souvislosti. Zároveň je práce se specifickou skupinou skvělá v tom, že dává rychlou zpětnou vazbu. Na míru ušitý trénink se projevuje rychle. Nás jako trenéry navíc posouvá mnohem dál, než běžné lekce pro "kohokoliv".

Nenechte se proto odradit náročností přípravy podobné lekce. Ale věnujte jí patřičnou péči a postupujte tak, jak je třeba, aby váš klient dostal to, co si zaplatil. A aby vaše cílová skupina vnímala přínos z vašich lekcí. 

*Vůbec netuším, jestli Jágr někdy cvičil jógu. Je to jediný hokejista, kterého znám, tak snad promine, že jsem jeho jméno zneužila.