Obchodní podmínky

Do-Formy je projektem sdružujícím více podnikatelských subjektů:

- Mgr. Veronika Kozlová, IČ: 87513544, se sídlem Viničné Šumice 259, Viničné Šumice 66406; pro všechny rekvalifikační kurzy (včetně cvičení s dětmi v šátku), pro specializovaná školení probíhající v Brně (s výjimkou cvičení s dětmi v šátku podle AK) a pro workshopy a semináře.

- Autolamp CZ s.r.o., IČ: 25941470, se sídlem Kratonohy 91, 503 24 Kratonohy; pro specializovaná školení D-Yogi® Fly a Jógy ve vzduchu® probíhající v Hradci Králové.


Všechny subjekty postupují podle shodných podmínek:

 1. Přihláška se stává závaznou v den jejího přijetí. Na jejím základě je účastníku zaslána faktura k proplacení plné částky kurzu, není-li s účastníkem dohodnuto jinak (např. formou splátkového kalendáře). Účastník kurz uhradí dle faktury na účet Veroniky Kozlové a s variabilním symbolem dle faktury. Účastník kurzu D-Yogi® Fly v Hradci Králové uhradí fakturu na účet Autolamp CZ, s.r.o. s variabilním symbolem dle faktury. 
 2. Přihlášený kurz musí být uhrazen do data splatnosti. V případě neuhrazení je účastníku zasláno upozornění. Pokud účastník neuhradí do 7 dnů od zaslání upozornění, je jeho přihláška automaticky stornována a klient je z kurzu vyřazen.
 1. Pokud zbývá do začátku kurzu méně, než 14 dní, je doba storna přihlášky od upozornění zkrácena na 2 pracovní dny. 
 2. V případě hrazení rekvalifikačního kurzu přes Úřad práce, uhradí účastník kurz k rukám organizátora. Organizátor uzavře s Úřadem práce smlouvu. V případě úspěšného absolvování kurzu bude kurz uhrazen Úřadem práce k rukám organizátora a organizátor vrátí uhrazenou částku účastníku. V případě neúspěšně absolvovaného kurzu (nesložené zkoušky, neúčast na kurzu) nebude platba účastníku vrácena v žádné výši.
 3. V ceně kurzu je zahrnuto: Výuka ve stanovené hodinové dotaci odbornými lektory, certifikace u kurzů s akreditací  MŠMT, diplom u kurzů bez akreditace MŠMT, základní pracovní podklady (pracovní listy, vstup do uzavřené skupinky na facebooku, vstup do uzamčené sekce webových stránek www.do-formy.cz).
 4. V ceně kurzu není zahrnuto: Doprava, ubytování, strava.
 5. Překlad certifikátu u rekvalifikačních kurzů s akreditací MŠMT lze zajistit za poplatek 300,- Kč do anglického a německého jazyka. Další jazyky lze zajistit, organizátor si však vyhrazuje případné navýšení poplatku.
 6. STORNO PODMÍNKY:

PŘI PLATBĚ CELÉ ČÁSTKY KURZU PŘEDEM:

- V případě zdravotních důvodů odstoupení účastníka od nástupu na kurz, je možné uhrazený kurz převést na jinou osobu splňující podmínky kurzu (např. délku praxe, dosažené vzdělání aj.) po předchozí domluvě s organizátorem. Převedení kurzu na jinou osobu je možné pouze před začátkem kurzu, nikoliv po jeho zahájení.

- V případě odstoupení účastníka od nástupu na kurz lze vrátit účastníku následující část uhrazené částky:

 • při stornování do 2 měsíců před zahájením kurzu - vrátí organizátor 90% uhrazené částky
 • při stornování do 30 dnů před zahájením kurzu - vrátí organizátor 80% uhrazené částky
 • při stornování do 7 dnů před zahájením kurzu - vrátí organizátor 50% uhrazené částky

- V případě odstoupení účastníka od nástupu na kurz méně, než 7 dní před začátkem kurzu, nebo po začátku kurzu, zaniká možnost vrácení ceny kurzu.

- V případě zrušení kurzu ze strany organizátora bude vrácena uhrazená částka na účet účastníka v plné výši nejpozději do 14 dní od data zrušení kurzu.


PŘI PLATBĚ SPLÁTKOVÝM KALENDÁŘEM:

- V případě zdravotních důvodů odstoupení účastníka od nástupu na kurz, je možné uhrazený kurz převést na jinou osobu splňující podmínky kurzu (např. délku praxe, dosažené vzdělání aj.) po předchozí domluvě s organizátorem. Převedení kurzu na jinou osobu je možné pouze před začátkem kurzu, nikoliv po jeho zahájení. Hrazení kurzu nadále provádí původní účastník, není-li dohodnuto jinak.

- V případě odstoupení účastníka od nástupu na kurz doplatí účastník dle dohodnutého splátkového kalendáře:

 • při stornování do 2 měsíců před zahájením kurzu - 90% celkové ceny kurzu
 • při stornování do 30 dnů před zahájením kurzu - 80% celkové ceny kurzu
 • při stornování do 7 dnů před zahájením kurzu - 50% celkové ceny kurzu

- V případě odstoupení účastníka od nástupu na kurz méně, než 7 dní před začátkem kurzu, nebo po začátku kurzu, uhradí účastník 100% ceny kurzu dle dohodnutého splátkového kalendáře.

- V případě zrušení kurzu ze strany organizátora bude vrácena uhrazená částka na účet účastníka v plné výši nejpozději do 14 dní od data zrušení kurzu.


V Brně dne 1. 1. 2019

Mgr. Veronika Kozlová