Obchodní podmínky

Do-Formy je projektem podnikatelského subjektu (organizátora):

- Mgr. Veronika Kozlová, IČ: 87513544, se sídlem Viničné Šumice 259, Viničné Šumice 66406 pro rekvalifikační kurzy (Instruktor jógy, Instruktor kondičního posilování). 

Pro objednání a účast na zde nabízených kurzech, seminářích a workshopech platí následující pravidla:

 1. Přihláška se stává závaznou v den jejího přijetí. Na jejím základě je účastníku zaslána faktura k proplacení plné částky kurzu, není-li s účastníkem dohodnuto jinak (např. formou splátkového kalendáře). Účastník kurz uhradí dle faktury na účet Veroniky Kozlové a s variabilním symbolem dle faktury. 
 2. Přihlášený kurz musí být uhrazen do data splatnosti. V případě neuhrazení je účastníku zasláno upozornění. Pokud účastník neuhradí do 7 dnů od zaslání upozornění, je jeho přihláška automaticky stornována a klient je z kurzu vyřazen.
 3. Pokud zbývá do začátku kurzu méně, než 14 dní, je doba storna přihlášky od upozornění zkrácena na 2 pracovní dny. 
 4. V případě hrazení rekvalifikačního kurzu přes Úřad práce, uhradí účastník kurz k rukám Veroniky Kozlové. Veronika Kozlová uzavře s Úřadem práce smlouvu. V případě úspěšného absolvování kurzu bude kurz uhrazen Úřadem práce k rukám Veroniky Kozlové a Veronika Kozlová vrátí uhrazenou částku účastníku. V případě neúspěšně absolvovaného kurzu (nesložené zkoušky, neúčast na kurzu) nebude platba účastníku vrácena v žádné výši.
 5. V ceně kurzu je zahrnuto: Výuka ve stanovené hodinové dotaci odbornými lektory, certifikace u kurzů s akreditací  MŠMT, diplom u kurzů bez akreditace MŠMT, základní pracovní podklady (pracovní listy, vstup do uzavřené skupinky na facebooku, vstup do uzamčené sekce webových stránek www.do-formy.cz).
 6. V ceně kurzu není zahrnuto: Doprava, ubytování, strava.
 7. Překlad certifikátu u rekvalifikačních kurzů s akreditací MŠMT lze zajistit za poplatek 300,- Kč do anglického a německého jazyka. Další jazyky lze zajistit s možným navýšením poplatku.
 8. STORNO PODMÍNKY:

PŘI PLATBĚ CELÉ ČÁSTKY KURZU PŘEDEM:

- V případě zdravotních důvodů odstoupení účastníka od nástupu na kurz, je možné uhrazený kurz převést na jinou osobu splňující podmínky kurzu (např. délku praxe, dosažené vzdělání aj.) po předchozí domluvě. Převedení kurzu na jinou osobu je možné pouze před začátkem kurzu, nikoliv po jeho zahájení.

- V případě odstoupení účastníka od nástupu na kurz lze vrátit účastníku následující část uhrazené částky:

 • při stornování do 2 měsíců před zahájením kurzu - vrátí organizátor 90% uhrazené částky
 • při stornování do 30 dnů před zahájením kurzu - vrátí organizátor 80% uhrazené částky
 • při stornování do 7 dnů před zahájením kurzu - vrátí organizátor 50% uhrazené částky

- V případě odstoupení účastníka od nástupu na kurz méně, než 7 dní před začátkem kurzu, nebo po začátku kurzu, zaniká možnost vrácení ceny kurzu.

- V případě zrušení kurzu ze strany organizátora bude vrácena uhrazená částka na účet účastníka v plné výši nejpozději do 14 dní od data zrušení kurzu.


PŘI PLATBĚ SPLÁTKOVÝM KALENDÁŘEM:

- V případě zdravotních důvodů odstoupení účastníka od nástupu na kurz, je možné uhrazený kurz převést na jinou osobu splňující podmínky kurzu (např. délku praxe, dosažené vzdělání aj.) po předchozí domluvě s organizátorem. Převedení kurzu na jinou osobu je možné pouze před začátkem kurzu, nikoliv po jeho zahájení. Hrazení kurzu nadále provádí původní účastník, není-li dohodnuto jinak.

- V případě odstoupení účastníka od nástupu na kurz doplatí účastník dle dohodnutého splátkového kalendáře:

 • při stornování do 2 měsíců před zahájením kurzu - 90% celkové ceny kurzu
 • při stornování do 30 dnů před zahájením kurzu - 80% celkové ceny kurzu
 • při stornování do 7 dnů před zahájením kurzu - 50% celkové ceny kurzu

- V případě odstoupení účastníka od nástupu na kurz méně, než 7 dní před začátkem kurzu, nebo po začátku kurzu, uhradí účastník 100% ceny kurzu dle dohodnutého splátkového kalendáře.

- V případě zrušení kurzu ze strany organizátora bude vrácena uhrazená částka na účet účastníka v plné výši nejpozději do 14 dní od data zrušení kurzu.


V Brně dne 8. 9. 2020

Mgr. Veronika Kozlová