Pozdrav slunci jako hlavní pilíř jógové praxe

KDY: 23. 4. 2022 - 9:00 - 18:00

KDE: LeVITAs, Brno

CENA:

1400,- Kč / 57 EUR/ samostatný seminář

6000,- Kč /240 EUR/ celý cyklus Jógové praxe (přihlášky ZDE)

5000,- Kč /200 EUR/ celý cyklus Jógové praxe pro absolventy rekv. kurzu Do-Formy nebo v rámci rekvalifikace (viz ZDE)

Celodenní seminář na téma pozdravů slunci. Je určen pro praktické prožití jednotlivých variací pozdravů slunci, včetně modifikací. 

Obsahuje čistou praxi nikoliv pro teoretický rozbor jednotlivých pozic. Účastníci obdrží materiál pro domácí praxi a individuální doporučení pro vlastní praxi. 

Seminář je určen všem zájemcům bez rozdílu, obzvláště vhodný je pro zájemce o účast v rekvalifikačním kurzu nebo pro instruktory jógy, kterým doposud chybí dostatečná vlastní praxe v oblasti pozdravů slunci. 

Seminář vede Petra Kotková, garantka kurzu Instruktor jógy s akreditací MŠMT, majitelka jógového studia MÁJóga

Přihláška na seminář pozdrav slunci

Závazně se přihlašuji na uvedený seminář. Jsem si vědom/a toho, že se touto přihláškou zavazuji uhradit cenu kurzu a v případě mé neúčasti na kurzu mi nebude cena kurzu vrácena. Seznámil/a jsem se a plně souhlasím s obchodními podmínkami.