REKVALIFIKAČNÍ KURZY

Jsme držiteli akreditace MŠMT pro poskytování vzdělávacích kurzů v odbornosti Instruktor kondičního posilování. Podle schváleného programu si účastníci mohou volit mezi následujícími specializacemi kurzu:

- AirAcro® párová akrobacie: Kurz obsahuje obecnou část párového cvičení a část specifickou pro cvičení s dětmi a dorostem. Více o školení najdete na sesterských stránkách www.airacro.cz.

- Jóga ve vzduchu® cvičení v závěsné síti: Kurz obsahuje obecnou část cvičení v závěsné síti a část specifickou, kterou si dále účastník zvolí z jednotlivých seminářů (Lymfatic, Pilates, Gravid, Kids aj.). Více o školení najdete ZDE

- Cvičení s dětmi v šátku podle Anny Kohutové®: Kurz obsahuje specifika cvičení s dětmi v šátku nebo nosítku, zaměření na poporodní péči - nápravu rozestupu břišních svalů, práci s pánevním dnem a nápravu vadného držení těla po těhotenství. Více o školení najdete ZDE.

Ve všech variacích je kurz postaven v rozsahu 150 hodin. Úspěšný absolvent kurzu obdrží certifikát opravňující k vydání živnostenského oprávnění nebo k řádnému výkonu činnosti v pracovněprávním poměru.